Nguyên nhân chính nào sau đây làm cho giá trị sản xuất công nghiệp của Duyên hải Nam Trung Bộ vẫn còn thấp?        

A.

Nguồn nhân lực có trình độ cao bị hút về các vùng khác.

B.

Không chủ động được nguồn nguyên liệu cho sản xuất.

C.

Tài nguyên khoáng sản, năng lượng chưa được phát huy.

D.

Các nguồn lực phát triển sản xuất còn chưa hội tụ đầy đủ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...