Nguyên tố Y là phi kim thuộc chu kì 2 của BTH, Y tạo được hợp chất khí với hiđro và công thức oxit cao nhất là YO2. Hợp chất tạo bởi Y và kim loại M và MY2 trong đó Y chiếm 37,5% về khối lượng M là: 

A.

Mg. 

B.

Cu. 

C.

Al. 

D.

Ca. 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phương pháp: *Xác định Y: Y thuộc chu kì 2 => số lớp e Công thức oxit cao nhất của Y là YO2 => hóa trị của Y => số lớp e ngoài cùng => Cấu hình e của Y và xác định Y * Xác định M: Từ % khối lượng Y trong hợp chất MY2 ta xác định được khối lượng mol của M => M Hướng dẫn giải: *Xác định Y: Y thuộc chu kì 2 => Y có 2 lớp e Công thức oxit cao nhất của Y là YO2 => Y có hóa trị IV => Y thuộc nhóm IVA => Y có 4e lớp ngoài cùng => Cấu hình e của Y là:img1 => Y laf Cacbon *Xác định M: Hợp chất MC2: img2  Vậy M là Ca.

Vậy đáp án đúng là D. 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.