Phần thực của số phức img1.           

A.

-7.

B.

 img1.

C.

img1.

D.

3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

img1 có phần thực là -7.  

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...