Phát biểu nào sau đây sai khi nói về ánh sáng đơn sắc?

A.

 Chiết suất của một môi trường trong suốt đối với ánh sáng đỏ lớn hơn chiết suất của môi trường đó đối với ánh sáng tím.

B.

 Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính.

C.

Trong cùng một môi trường truyền, vận tốc ánh sáng tím nhỏ hơn vận tốc ánh sáng đỏ.

D.

 Trong chân không, các ánh sáng đơn sắc khác nhau truyền đi với cùng vận tốc.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Chiết suất của một môi trường trong suốt đối với ánh sáng đỏ nhỏ hơn chiết suất của môi trường đó đối với ánh sáng tím A sai

 

Vậy đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...