Phòng học A có 13 dãy ghế, mỗi dãy ghế có 11 người ngồi. Phòng học B có 16 dãy ghế, mỗi dãy ghế có 8 người ngồi. Nhận xét nào dưới đây là đúng?

A.

Phòng học A có nhiều hơn phòng học B 15 người

B.

Phòng học A có ít hơn phòng học B 15 người

C.

Hai phòng học có số người bằng nhau

D.

Phòng học B có nhiều hơn phòng học A 11 người

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Phòng A có: $11 \times 13 = 143$ (người ngồi) Phòng B có: $8 \times 16 = 128$ (người ngồi) Ta có: 143 – 128 = 15 (người) Vậy phòng học A có nhiều hơn phòng học B 15 người.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.