Phương trình img1 có tập nghiệm là:

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

 @ Lời giải tự luận: Chia cả hai vế của phương trình cho img1, ta được: img2. Đặt img3, điều kiện t > 0.(*) Phương trình được biến đổi về dạng: img4. Vậy, phương trình có tập nghiệm img5

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...