Quy luật giá trị vận động thông qua:

A.

Giá trị thị trường

B.

Giá cả thị trường

C.

Giá trị trao đổi

D.

Trao đổi

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Giá cả thị trường

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.