Số tiệm cận ngang của đồ thị hàm số img1 là ?

A.

2.

B.

1.

C.

0.

D.

3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  Ta có img1;          img2 Nên đồ thị hàm số chỉ có một tiệm cận ngang là đường thẳng img3.

 

Đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...