Sự không phân ly của một cặp nhiễm sắc thể tương đồng ở tế bào sinh dưỡng sẽ

A.

         dẫn tới trong cơ thể có dòng tế bào bình thường và dòng mang đột biến

B.

         chỉ các tế bào sinh dưỡng mang đột biến

C.

         dẫn tới tất cả các tế bào của cơ thể đều mang đột biến

D.

         chỉ có cơ quan sinh dục mang đột biến

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Khi đb xảy ra trong quá trình giảm phân ở 1 cặp NST nào đó kết quả tạo ra 2 loại gt tỉ lệ bằng nhau: gt bình thường và gt đột biến.

Vậy đáp án là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...