Sự trao đổi chéo không cần giữa 2 cromatit khác nguồn gốc trong một cặp nhiễm sắc thể tương đồng có thể làm xuất hiện dạng đột biến:

A.

Lặp đoạn và mất đoạn.                                                         

B.

Đảo đoạn và lặp đoạn.

C.

Chuyển đoạn và mất đoạn.                                                

D.

Chuyển đoạn tương hỗ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Sự trao đổi chéo không cần giữa 2 cromatit khác nguồn gốc trong một cặp nhiễm sắc thể tương đồng có thể làm xuất hiện dạng đột biến lặp đoạn và mất đoạn.

Vậy đáp án đúng là A          

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.