Tháp Eiffel ở Pháp được xây dựng vào khoảng năm 1887 . Tháp Eiffel này là một khối chóp tứ giác đều có chiều cao 300 m, cạnh đáy dài 125 m. Thế tích của nó là:         

A.

37500 m3.

B.

12500 m3.        

C.

4687500 m3.       

D.

1562500 m3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

img1

  img2 .

Vậy đáp án đúng là: D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.