Thầy giáo muốn Tùng hiểu điều gì?

A.

Ai cũng có lúc sai, điều quan trọng là phải biết nhận ra và sửa chữa.

B.

Không cần quá lo lắng khi mình làm sai vì ai cũng có lúc như vậy.

C.

Cục tẩy là một dụng cụ học tập rất cần thiết với học sinh.

D.

Cần phải chuẩn bị dụng cụ học tập trước khi đến lớp.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.