Thực hiện phản ứng chuyển hóa PVC thành tơ clorin bằng cách cho Clo tác dụng với PVC. Trong tơ clorin, Clo chiếm 66,67% về khối lượng. Số mắc xích trung bình của PVC đã phản ứng với 1 phân tử Clo là:          

A.

A. 2        

B.

B. 3         

C.

C. 4        

D.

D. 1

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

 - Phản ứng: (C2H3Cl)n + Cl2 img1 C2nH3n-1Cln+1 + HCl

- Ta có: img2  

Vậy đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.