Tìm hệ số của img1 trong khai triển thành đa thức của img2, biết n là số nguyên dương thỏa mãn: img3.

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chọn C.

Ta có img1 img2.  

Thay img3 vào img4: img5 img6

Thay img7 vào img8: img9 img10

Phương trình img11 trừ img12 theo vế: img13

Theo đề ta có img14 

Số hạng tổng quát của khai triển img15: Theo giả thiết ta có img16. Vậy hệ số cần tìm img17.

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...