Tìm số hạng chứa img1 trong khai triển img2 thành đa thức.         

A.

img1.

B.

img1.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Sô hạng tổng quát của khai triển img1. Số hạng chứa img2 ứng với img3. Vậy số hạng cần tìm là: img4. Vậy đáp án đúng là A.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.