Tìm tập xác định của hàm số img1.         

A.

img1.

B.

img1.        

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Hàm số img1 xác định khi và chỉ khi img2img3img4. Vậy đáp án đúng là A.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.