Tổ chức nào sau đây là tiền thân của Đảng cộng sản Việt Nam?

A.

Việt Nam quốc dân đảng

B.

Tân Việt cách mạng đảng

C.

Tâm tâm xã

D.

Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Hội Việt Nam cách mạng thanh niên là tiền thân của Đảng cộng sản Việt Nam vì:

- Hội đã góp phần chuẩn bị về tư tưởng, chính trị và tổ chức cho việc thành lập Đảng, việc thành lập Hội là bước quá độ để tiến lên thành lập Đảng.

- Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập dựa trên sự thống nhất của 3 tổ chức cộng sản, trong đó có 2 tổ chức là Đông Dương cộng sản Đảng và An Nam cộng sản Đảng có nguồn gốc từ Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.