Trong mạch điện kín chỉ có điện trở thuần. Điện năng được chuyển hóa thành dạng năng lượng nào sau đây

A.

cơ năng

B.

quang Năng

C.

nội năng

D.

năng lượng từ trường

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:Trong mạch điện kín chỉ có điện trở thuần. Điện năng được chuyển hóa thành nội năng

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.