Trong mặt phẳng (P) cho tứ giác lồi ABCD, trong đó AD và BC không song song, S là một điểm không thuộc mặt phẳng (P). Một mặt phẳng img1 thay đổi qua AB cắt các đoạn thẳng SD và SC lần lượt tại M và N. Giả sử hai đường thẳng AM và BN cắt nhau tại điểm I. Chọn câu sai trong các câu sau.

A.

img1.

B.

img1.

C.

I luôn nằm trên một đường thẳng cố định.

D.

I luôn nằm trên một giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

img1

Dễ thấy các câu A, B là đúng.

Trong mặt phẳng (P) hai đường thẳng AD và BC không song song nên cắt nhau, gọi giao điểm của chúng là E. Ta thấy img2; SE là một đường thẳng cố định. Mặt khác I là điểm chung của (SAD) và (SBC) nên img3. Vậy I luôn nằm trên một đường thẳng cố định.

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...