Trong thép, sóng âm lan truyền với vận tốc 5000 m/s. Nếu hai điểm gần nhất, tại đó các pha của sóng khác nhau một góc cách nhau một khoảng bằng 1 m, thì tần số của sóng đó là:

A.

f = 10Hz.

B.

f = 5000 Hz.

C.

f = 2500 Hz. 

D.

f = 1250 Hz.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

f = 1250 Hz.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.