Trước sự nguy hiểm, bạn nhỏ đã làm gì?

A.

Can đảm cầm chắc ghi đông để cho xe xuống dốc.

B.

Buông xuôi, không còn cầm chắc tay lái nữa mà để xe tự lao đi.

C.

Cố tìm cách nhảy ra khỏi xe một cách an toàn nhất.

D.

Cố kêu cứu để tìm người đến hỗ trợ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.