Với một tia sáng đơn sắc, chiết suất tuyệt đối của nước là n1, của thủy tinh là n2. Chiết suất khi tia sáng đó truyền từ nước sang thủy tinh là:

A.

img1         

B.

 img1        

C.

img1        

D.

 img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: + Ta có img1.  

Chọn đáp án C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...