Với img1. Thì img2bằng:

A.

 img1.        

B.

 img1.

C.

 img1.                        

D.

 img1.

Đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.