Vùng đất của nước ta là:

A.

Toàn bộ phần đất liền và các các hải đảo.        

B.

Phần đất liền giáp biển.

C.

Các hải đảo và vùng đồng bằng ven biển.        

D.

Phần được giới hạn bởi đường biên giới và đường bờ biển.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Vùng đất của nuớc ta là toàn bộ phần đất liền và các các hải đảo (sgk Địa lí 12 trang 13).

Vậy đáp án là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.