Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo. Khi electron trong nguyên tử chuyển động tròn đều trên quỹ đạo dừng M thì có tốc độ v(m/s). Biết bán kính Bo là r0. Nếu electron chuyển động trên một quỹ đạo dừng với thời gian chuyển động hết một vòng là img1(s) thì electron này đang chuyển động trên quỹ đạo:

A.

 O.

B.

P.

C.

 M.

D.

 N.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Theo Boimg1 (1) ·       Lực tác dụng giữa hạt nhân và electron trong nguyên tử hidro chính là lực hướng tâm, do đó: img2 (2) Từ (1) và (2) img3 . Áp dụng vào bài toán img4 Chu kỳ img5

 

Vậy đáp án đúng là B  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.