3. Ozon


Nội dung bài giảng

3. Ozon

O2 và O3 là 2 dạng thù hình của nguyên tố oxi

O3 có tính oxi hóa rất mạnh và mạnh hơn O2. Vì vậy oxi phản ứng được với những chất nào thì ozon cũng phản ứng được với những chất đó nhưng với mức độ mạnh hơn. Ngoài ra có những chất oxi không oxi hóa được nhưng ozon có thể oxi hóa được.

Ví dụ :

O3 + 2KI + H2Trac nghiem online - cungthi.vn I2 + 2KOH + O2 (1)

O2 + 2KI + H2O : Không phản ứng Do tạo ra KOH nên Olàm xanh quì tẩm dung dịch KI (dùng để nhận biết ozon)

2Ag + O3 Trac nghiem online - cungthi.vn Ag2O + O2 (2)

2Ag + O2 Trac nghiem online - cungthi.vnKhông phản ứng

● Chú ý : Phản ứng (1), (2) dùng để chứng minh tính oxi hóa của O3 mạnh hơn O2.