80 vạn học sinh, sinh viên, công nhân, viên chức ở nước nào đấu tranh trong tháng 5 - 1968?

A.

Nước Bồ Đào Nha.

B.

Nước Hà Lan.

C.

Nước Anh.

D.

Nước Pháp.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Nước Pháp.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) 20 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.