Định luật vật lí nào cho phép giải thích hiện tượng chất khí bị làm lạnh khi chất khí dãn nở nhanh (thí dụ khi săm ôtô bị xì hơi) hoặc nóng lên khi bị nén nhanh (thí dụ không khí bị nén trong chiếc bơm xe đạp) ?

A.

Định luật bảo toàn động lượng.

B.

Định luật bảo toàn cơ năng.

C.

Nguyên lí I nhiệt động lực học.

D.

Định luật bảo toàn khối lượng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Nguyên lí I nhiệt động lực học.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 6 cơ sở của nhiệt động lực học - vật lý 10 có lời giải - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.