Gọi I là cường độ dòng điện không đổi chạy qua một điện trở thuần R, cường độ dòng điện này bằng giá trị hiệu dụng của một dòng điện xoay chiều. Nếu cho cả hai dòng điện đó lần lượt đi qua cùng một điện trở trong cùng một khoảng thời gian đủ dài thì:

A.

Nhiệt lượng toả ra trên điện trở bằng nhau.

B.

Nhiệt lượng toả ra của dòng điện không đổi lớn hơn.

C.

Nhiệt lượng toả ra của dòng điện không đổi bé hơn.

D.

Nhiệt lượng toả ra của dòng điện không đổi lớn hơn trong khoảng thời gian đầu, sau đó bằng nhau.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Nhiệt lượng toả ra trên điện trở bằng nhau.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...