Ở giai đoạn nào, cấu tạo cơ thể có đặc điểm trán rộng, tiêu giảm xương vành mày, lồi cằm xuất hiện rõ?

A.

Người hiện đại.

B.

Người cổ.

C.

Người tối cổ.

D.

Vượn người.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Người hiện đại.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 40 phút có lời giải - đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.