Khả năng tự điều chỉnh của cơ thể sống biểu hiện ở:

A.

Giữ ổn định thành phần nước và các ion trong cơ thể.

B.

Tự động duy trì và giữ vững ổn định về thành phần và tính chất.

C.

Vận động để thích ứng với môi trường.

D.

Luôn luôn tăng cường hoạt động trao đổi chất.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Tự động duy trì và giữ vững ổn định về thành phần và tính chất.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 40 phút có lời giải - đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...