Tính thể tích V của khối chóp tam giác đều có cạnh đáy bằng a , cạnh bên bằng a3 .

A.V=32a3 .
B.V=26a3 .
C.V=23a3 .
D.V=24a3 .
Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:Lời giải
Chn B
img1
Giả sử S. ABC là hình chóp tam giác đều.
Đặt AB=a , SA=a3 .
Gọi I là trung điểm của cạnh BCH là trọng tâm của tam giác ABC .
Khi đó SHABC .
Do tam giác ABC đều nên AI=AB. 32=a32 ; AH=23AI=a33 .
Xét tam giác SAH vuông tại H ta có: SH=SA2AH2=a32a332=2a63
Mặt khác tam giác ABC đều nên SΔABC=AB2. 34=a234
Nên V=13SΔABCSH=13a2342a63=26a3.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 15 phút Thể tích khối chóp đều. - Khối đa diện và thể tích - Toán Học 12 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.