Cho khối chóp tam giác đều S. ABC có cạnh đáy bằng 2a , góc giữa cạnh bên và mặt đáy bằng 600 . Thể tích của khối chóp đã cho.

A.a333 .
B.2a333 .
C.2a33 .
D.a336 .
Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:Lời giải
Chn B
img1
Diện tích đáy SABC=a23 .
Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC , H là trung điểm BC.
Góc giữa cạnh bên và mặt đáy là SAO^=600 , ta có AH=a3AO=23AH=2a33 .
Xét tam giác SAO vuông tại O , ta có SO=AO. tanSAO^=AO. tan600=2a33. 3=2a .
Vậy VS. ABC=13SABC. SO=13. a23. 2a=2a333 .

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 15 phút Thể tích khối chóp đều. - Khối đa diện và thể tích - Toán Học 12 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.