Cho hình chóp đều S. ABCSA=a . Gọi D,E lần lượt là trung điểm của SA,SC . Tính thể tích khối chóp S. ABC theo a , biết BD vuông góc với AE .

A.a32154 .
B.a3312 .
C.a3727 .
D.a32127 .
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Lời giải
Chn A
img1
Gọi F là trung điểm SE BDDF ; gọi AB=x
Ta có BE2=BD2=AE2=2AS2+2AC2SC24=2a2+2x2a24=a2+2x24
BF2=2BS2+2BE2SE24=2a2+a2+2x22a244=9a2+4x216BF2=BD2+DF2BF2=5BD249a2+4x216=54. a2+2x249a2+4x2=5a2+10x24a2=6x2x=a23
Gọi H là hình chiếu của S lên ABC khi đó H là tâm đường tròn ngoại tiếp ΔABC
SH=SA2AH2=a223. x322=a73
Tam giác ABC đều có cạnh là x SΔABC=x234=a236
Vậy VS. ABC=13SH. SΔABC=13. a73. a236=a32154
Hoặc sử dụng công thức tính thể tích chóp tam giác ABC đều có cạnh bên bằng a , cạnh đáy bằng x
VS. ABC=x2. 3a2x212=2a323a22a3212=a32154

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 15 phút Thể tích khối chóp đều. - Khối đa diện và thể tích - Toán Học 12 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.