Choose the best answer for the following sentence:

Can friendship which is all give on one side and all take on the other _________ long?

A.

take             

B.

keep                

C.

hold                

D.

last

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

last

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...