Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

splutter                dusk              lunch             huge

A.

splutter                

B.

dusk              

C.

lunch             

D.

huge

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

huge

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...