Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

The movie is supposed to be interesting.
 

A.

People suppose that the movie is interesting.

B.

People supposed that the movie was interesting.

C.

It is supposed that the movie to be interesting.

D.

It was supposed the movie has been interesting.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

People suppose that the movie is interesting.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...