Choose the word whose stress is on the first syllable:

relax                    famous                      remain                    pretend

A.

relax                    

B.

famous                      

C.

remain                    

D.

pretend

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

famous          

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...