Choose the best answer for the following sentence:

John moved away three weeks ______________.

A.

since

B.

ago

C.

before 

D.

over

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

ago

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...