Để phân biệt dung dịch các chất riêng biệt: Nước ép táo xanh, nước ép táo chín, dung dịch KI, người ta có thể dùng một trong những hóa chất nào sau đây?

A.

O3.

B.

Hồ tinh bột.

C.

Vôi sữa.

D.

AgNO3/NH3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Dùng O3 nhận biết được dung dịch KI vì thấy sủi bọt khí

2KI +O3 + H2O →  I2 + 2KOH + O2

Sau đó dùng dd vừa nhận được nhỏ vào 2 dd còn lại, dung dịch nào có màu tím đậm hơn là nước ép táo chín, dung dịch nào có màu tím nhạt hơn là nước ép táo xanh.

Vì dd nhỏ vào có I2 , nước ép táo chín có nhiều tinh bột hơn nước ép táo xanh nên sẽ cho màu tím đậm hơn.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.