Cho m gam glucozơ lên men, khí thoát ra được dẫn vào dd nước vôi trong dư thu được

55,2g kết tủa trắng. Tính khối lượng glucozơ đã lên men, biết hiệu suất lên men là 92%.

A.

54

B.

58

C.

84

D.

46

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

nCO2 = nCaCO3 =0.552 mol, mGlu =( 0.552.180.100)/(2.92)=54 (g)

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.