Hàm số nào sau đây nghịch biến trên R?

A.

y = ex

B.

y = 5-x

C.

y = 2.5x

D.

y = 5x - 1

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Hàm số y = 5-x được viết thành . Do đó, hàm số này nghịch biến trên R. Các hàm số còn lại trong các hàm số đã cho đều đồng biến.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 40 phút - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.