Kết luận nào trong các kết luận sau đây là sai khi nói về phản ứng nhiệt hạch?

A.

Phản ứng nhiệt hạch là phản ứng toả năng lượng.

B.

Phản ứng nhiệt hạch chỉ xảy ra ở nhiệt độ rất cao.

C.

Phản ứng nhiệt hạch xảy ra ở nhiệt độ cao nên gọi là phản ứng thu năng lượng.

D.

Hiện nay, con người chưa kiểm soát được phản ứng nhiệt hạch.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phản ứng nhiệt hạch xảy ra ở nhiệt độ cao nên gọi là phản ứng thu năng lượng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.