Khi chiều dài con lắc đơn tăng 20% so với chiều dài ban đầu thì chu kì dao động của con lắc sẽ:

A.

Giảm 20%.

B.

Tăng 20,34%. 

C.

Giảm 13,54%.

D.

Tăng 9,54%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tăng 9,54%.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.