Một lò xo có chiều dài l0, độ cứng k0= 20 N/m được cắt thành ba đoạn bằng nhau. Lấy một trong ba đoạn rồi móc vào vật nặng khối lượng m = 0,6 kg. Chu kì dao động của vật là:

A.

 s.

B.

 s.

C.

 s.

D.

 s.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

 s.

Gọi l, k là chiều dài và độ cứng của mỗi lò xo sau khi cắt. Ta có:

k0l0 = kl  k =  =3k0 = 60 N/m.

Chu kì dao động của vật là: T = .

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.