Một lò xo có độ cứng k. Lần lượt treo vào hai vật có khối lượng gấp ba lần nhau thì khi cân bằng, lò xo có chiều dài 22,5 cm và 27,5 cm. Chu kì dao động của con lắc khi treo đồng thời hai vật là:

A.

 (s).

B.

 (s).

C.

 (s).

D.

 (s).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

 (s).

- Con lắc được treo vật m1 ở vị trí cân bằng thì

Fdh = P1  kAl = m1 k(l1 – l0) = m1g                                         (1)

- Con lắc được treo vật 3m1 ở vị trí cân bằng thì

Fdh = P2  KΔl= 3m1 k(l2 - l0) = 3m1g                                      (2)

Trừ vế với vế của (2) cho (1), ta được

k(l2 – l1) = 2m1  

Chu kì của con lắc khi treo hai vật T =  =  (s).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.