Một lò xo có khối lượng không đáng kể, có độ cứng k, đầu trên được treo vào một điểm cố định. Khi treo vào đầu dưới một vật khối lượng m  thì lò xo giãn ra 25 (cm). Lấy gia tốc trọng trường g ≈ 10 (m/s2) và π2 = 10. Tần số góc của vật là

A.

ω = 2π (rad/s).

B.

ω = 4π (rad/s).

C.

ω = 2,5π (rad/s).

D.

ω = 3,5π (rad/s).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

ω = 2π (rad/s).

Tần số góc 

  ω=gl0=  2π (rad/s).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.