Một vật dao động điều hòa có gia tốc a, vận tốc v, tần số góc ω. Đặt thì có biểu thức :

A.

γ(βα + γ) = 1.

B.

β(α + γ) = 1.

C.

α(β + γ) = 1.

D.

γ(α + βγ) = 1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

α(β + γ) = 1.

Giả sử phương trình dao động của vật là x = Acosωt + φ), phương trình vận tốc của vật: v = -Aωsin(ωt + φ). Khi đó:

Cộng vế với vế hai phương trình trên của hệ, ta có:  = 1

Với a = -ω2 x = , thay vào hệ thức trên, thu được:  = 1

Từ đó ta có: αγ + αβ = 1 hay α(β + γ) = 1.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.