Suất điện động cảm ứng trong một mạch điện biến đổi theo thời gian được diễn tả bằng đồ thị trên hình. Đồ thị biểu diễn sự biến đổi của từ thông Φ qua mạch điện đó theo thời gian là hình nào sau đây?

                            

Biết Φmin = 0.

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

.

Ta có = − nên ΔΦ = −Δt.

Trong khoảng thời gian từ 0 - 0,1 (s) thì:

          ΔΦ = −0,5(0,1 − 0) = −0,05 (Wb) < 0.

Từ đó: Φ2 − Φ1 = −0,05. Theo đề bào thì Φmin = 0, nghĩa là Φ2 = 0.

Vậy Φ1 = 0,05 (Wb).

- Trong khoảng thời gian 0,1 (s) - 0,2 (s):

          = 0 nên ΔΦ = o hay Φ = Φ2 = 0.

- Trong khoảng thời gian 0,2 (s) - 0,3 (s) tương tự như từ 0 - 0,1 (s).

Vậy đồ thị (h.A) là phù hợp.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 5 Cảm Ứng Điện Từ - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...