Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn có đồ thị Trac nghiem online - cungthi.vn. Tất cả các giá trị của tham số m để Trac nghiem online - cungthi.vn cắt trục Trac nghiem online - cungthi.vn tại ba điểm phân biệt có hoành độ Trac nghiem online - cungthi.vn thỏa Trac nghiem online - cungthi.vn

A. Trac nghiem online - cungthi.vn hoặc Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Trac nghiem online - cungthi.vn.
C. Trac nghiem online - cungthi.vn.
D. Trac nghiem online - cungthi.vn.
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải: Phương pháp tự luận: Phương trình hoành độ giao điểm của Trac nghiem online - cungthi.vn và đường thẳng Trac nghiem online - cungthi.vn: Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn cắt Trac nghiem online - cungthi.vn tại ba điểm phân biệt Trac nghiem online - cungthi.vn phương trình Trac nghiem online - cungthi.vn có hai nghiệm phân biệt khác Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn. Gọi Trac nghiem online - cungthi.vn còn Trac nghiem online - cungthi.vn là nghiệm phương trình Trac nghiem online - cungthi.vn nên theo Viet ta có Trac nghiem online - cungthi.vn. Vậy Trac nghiem online - cungthi.vn Vậy chọn Trac nghiem online - cungthi.vn. Phương pháp trắc nghiệm: Ta kiểm tra ngay trên đáp án +Với Trac nghiem online - cungthi.vn, ta giải phương trình bậc ba: Trac nghiem online - cungthi.vn thu được 3 nghiệm Trac nghiem online - cungthi.vnTa chọn những giá trị nhỏ hơn các nghiệm này và kiểm tra điều kiện của bài toán. Cụ thể ta tính Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn loại C, D +Với Trac nghiem online - cungthi.vn, ta làm tương tự thu được 3 nghiệm Trac nghiem online - cungthi.vn Tính Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn loại B Vậy chọn Trac nghiem online - cungthi.vn.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 2 về sự tương giao giữa hai đồ thị - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.